مرور برچسب

کتاب

خداوند باريتعالي  مي فرمايد نون والقلم وما يسطرون (قسم به قلم و آنچه مي نويسد). در قران مجيد 419 بار کلمه کتاب چه بصورت اسم ، فعل و چه مفرد و جمع بيان شده است و اين نشان دهنده عظمت و اهميت کتاب و نوشتن  مي‌باشد
ادامه مطلب ...