ثبت نام دوره رایگان آموزش کتاب نویسی حرفه‌ای

 • این هدیه‌ای است کاملاً رایگان و رَد نشدنی که برای شما داریم!

آنچه در این دوره گفته می‌شود:

 • جلسه ششم
  • چه افرادی می توانند داستان بنویسند
  • گام های داستان نویسی
  • گام اول:دفترچه یادداشت
  • گام دوم:نوشتن ایده های داستان
  • گام سوم : مشورت
  • گام چهارم : خلق  شخصیت ها زمان  و مکان داستان
 • جلسه هفتم
  • نوشتن کتابهای غیر داستانی
  • انتخاب موضوع
  • تحقیق
  • صفحه آرایی
  • نظرسنجی از دیگران
  • رمز نویسندگی
 • جلسه هشتم
  • مراحل اداری کتاب نویسی
  • ویراستاری صفحه آرایی ایندیزاین و کرول
  • فیپا شابک  مجوز ارشاد
  • مراحل چاپ :فیلم و زینک لیتوگرافی و چاپ
 • جلسه نهم
  • بازاریابی و فروش کتاب
  • اطلاع رسانی قبل از چاپ
  • ارائه مطالب کتاب به افراد مشهور و اخذ تاییدیه
  • همراهی با ناشر
  • شرکت در مجامع ایجاد وب سایت و کارت ویزیت
  • راه اندازی کمپین تبلیغاتی
  • انتشار کتاب با فرمتهای مختلف
 • جلسه اول
  • جایگاه و اهمیت کتاب نویسی
  • انتقال اطلاعات بشر توسط کتاب
  • نظر بزرگان علم و ادب در مورد کتاب نویسی
  • باورها و اعتقادات در مورد کتاب نویسی
 • جلسه دوم
  • مثال های مختلف در رابطه با اصلاح باورها
  • داستان سبحان عبدالهی
  • داستان سارینا بابایی
  • چطور سرقول و قرارمان باشیم
  • ارزیابی ایده ها با طوفان ذهنی
  • منابع مورد استفاده در کتاب نویسی
 • جلسه سوم
  • تعیین هدف در کتاب نویسی
  • برنامه ریزی در کتاب نویسی
  • مکتوب شدن رمز ماندگاری
  • یادداشت برداری
  • تایپ ده انگشتی
 • جلسه چهارم
  • انتشار مطالب بصورت ایبوک
  • مزایای ایبوک
  • انتشار مطالب بصورت مقاله
  • منابع مورد استفاده در کتاب نویسی
 • جلسه پنجم
  • برنامه هفت گامی کتاب نویسی
  • معرفی چهار مولفه اصلی کتاب
  • الف – تیتر و زیر تیتر
  • ب – جلد کتاب
  • ج – عناوین و فصل ها
  • د – نمای کلی فصل ها
  • مدیریت زمان
  • زمان نوشتن کتاب ۱۲۰ صفحه ای